J. Webster

J. Webster

Professor Emerita, MA, PhD. (Toronto)

Research areas:
Medieval Spanish literature and history, Catalan, Medieval Portuguese

Honours:
Encomienda de la Orden del Mérito Civil;
Secció Històrico?Arqueològica de l'Institut d’Estudis Catalans, Barcelona.

Upcoming Events